Den private børnehave Højvang i Skæring ved Aarhus får nyt Multihus

Der har i efterhånden mange år været et ønske fra både bestyrelse og ledelse i Højvang om at etablere et Multihus tilknyttet børnehaven.
Dette ønske er nu ved at blive realiseret, da der mandag d. 8. marts 2021 blev taget det første spadestik til et Multihus der står færdigt medio juni 2021.

Projektet er blevet til med hjælp fra engagerede forældre og ledelse samt Gandrup Krabbe Vang Arkitekter og STOKVAD rådgivende ingeniører som frivillige rådgivere på opgaven.

Coronatiden har givet mange daginstitutioner udfordringer med pladsmangel og en opdelt hverdag for børn og personale. I Den Private Børnehave Højvang i Skæring forsøges dette vendt på hovedet og tænke nye muligheder og nye måder at være sammen på ved at opføre et multihus på børnehavens naturlegeplads. Her vil der kunne arbejdes med leg og fællesskaber i årstidsbestemte funktioner, hvor en hel børnegruppe på skift kan have deres base i multihuset. Særligt i de våde efterårsmåneder og de kolde vintermåneder bliver børnehavens inde-kvadratmeter sat på prøve, og det at opføre et multihus skaber rum – både fysisk i form af flere kvadratmeter og mentalt i form af fordybelse og leg i multihuset.

Multihuset opføres i naturlige materialer, primært træ, og med sedum-tag. Netop naturen bliver vigtig for flere af multihusets funktioner. I efterårsmånederne bliver det et godt tilflugtssted for vind og vejr – men med udsigt til efterårets mange farver på naturlegepladsen. I vintermånederne kan multihuset benyttes til fx arbejde i værksteder, mens det i forårsmånederne kan blive et sted for krop og bevægelse, hvor der kan danses eller kæmpes. Om sommeren kan det fx være galleri for børnenes kunstneriske kreationer og udekøkken, hvor man udnytter den nærved liggende køkkenhave og involverer børnene i hele processen fra have til mave.